ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κεντρική Πλατεία, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45110

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651035929

Fax : 2651035929

Δες στον Χάρτη