ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ, Ναυπλιο [Δημος], Αργολιδα, 21100

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2752028030

Fax : 2752028439