ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μιαούλη Ανδρέα 19, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26222

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2610317020 /  2610317021

Fax : 2610317020