ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ, Βαθυ, Σαμος, 83100

Προϊστάμενος

Fax : 2273027218 /  2273080804

Δες στον Χάρτη