ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΖΑΓΟΡΑ, Ζαγορα, Μαγνησια, 37001

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2426023677

Fax : 2426023787