ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ

Δημητρίου Κοτσιμπού 4, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Καρπενησι [Δημος], Ευρυτανια, 36100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2237080121