ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Αττικής 61, Κορωπι, Αττικη, 19400

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2106020309

Fax : 2106620482