ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ

Μεταξοχωρίου 8, ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494022393

Fax : 2494022393

mail@gym-agias.lar.sch.gr, gymagial@shc.gr