ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΕΑΣ

Λιβάδι Κορησσίας, ΚΟΡΗΣΣΙΑ, Κεα, Κυκλαδες, 84002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2288021111