ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΖΙΤΣΑΣ

ΖΙΤΣΑ, Ζιτσα, Ιωαννινα, 44003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2658022376

Fax : 2658022376