ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΡΙΝΕΟΥ

ΚΑΜΑΡΕΣ, Ερινεο, Αχαϊα, 25009

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2691031724

Fax : 2691031724