ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΥΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΣΑ, Ανδρουσα, Μεσσηνια, 24013

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2722041550