ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ

ΥΠΑΤΗ, Υπατη, Φθιωτιδα, 35016

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2231098343

Fax : 2231098343