ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΔΡΥΜΙΑΣ

Ευταξία Αθ. 22, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, Αμφικλεια, Φθιωτιδα, 35002

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2234022888

Fax : 2234023300