ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων& Έργων

Μουσούρου Μάρκου 15, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71201

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813410146

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813410143