ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Λασαίας 1Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71305

Γραμματεία

Σταθερό : 2810529135 /  2810529119

Fax : 2810529125 /  2810529127

Αναπληρωτής Διευθυντής

Σταθερό : 2810529101

Fax : 2810529125 /  2810529127