ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΖΕΝΩΝ

ΡΟΖΕΝΑ, Ευρωστινη, Κορινθια, 20009

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2743030027

Fax : 2743031098

mail@nip-rozen.kor.sch.gr