ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΟΛΛΙΟΥ

ΜΥΤΙΚΑΣ, Αλυζια, Αιτωλοακαρνανια, 30019

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2646081239