ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Λασαίας 1Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71305

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2810529154 /  2810529156 /  2810529157 /  2810529160 /  2810529161 /  2810529164 /  2810529166 /  2810529167 /  2810529110 /  2810529116 /  2810529118 /  2810529147 /  2810529148 /  2810529149 /  2810529151

Fax : 2810529125 /  2810529127

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2810529117

Fax : 2810529125 /  2810529127