ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Αγ. Νικολάου 8, ΘΗΒΑ, Θηβα, Βοιωτια, 32200

Γραμματεία

Σταθερό : 2262024931 /  2262027500 /  2262027353 /  2262029090 /  2262022653 /  2262027850

Fax : 2262021959