ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΜΕΣΑΡΙΑ, Θηρα, Κυκλαδες, 84700

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2286021223

Fax : 2286021223