ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  >>  Πολιτικό Τμήμα  >>  Πολυμελές Τακτική

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Πολυμελές Τακτική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2321090212