ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Παπαγεωργάκη Κ. 1, Πολυγυρος [Δημος], Χαλκιδικη, 63100

Γραμματεία

Σταθερό : 2371029255

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2371029205

Fax : 2371029238

Πρόεδρος

Σταθερό : 2371029201