ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πολυζωίδη & Τερτσέρη, ΑΓΡΙΝΙΟ, Αγρινιο, Αιτωλοακαρνανια, 30100

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2641057480

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2641057486

Fax : 2641057486

Πρόεδρος

Σταθερό : 2641031544 /  2641057483