ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΦΑΡΙΔΟΣ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, Φαριδα, Λακωνια, 23054

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2731036525