ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Τμήμα Αθλητισμού& Πολιτισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Αθλητισμού& Πολιτισμού

Οδός 1770 24, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71202

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813412527