ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΣ, Ναξος, Κυκλαδες, 84300

Πρόεδρος

Σταθερό : 2285022977

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Σταθερό : 2285025521

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2285025521

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2285024621 /  2285026243 /  2285023557 /  2285025965

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: