ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ  >>  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Καμβουνίων 16Α, ΚΟΖΑΝΗ, Κοζανη [Δημος], Κοζανη, 50100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2461050203 /  2461050202