ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πλατεία Ελευθερίας, Χανια [Δημος], Χανια, 73100

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2821029153

Fax : 2821029155

Εφέτες

Σταθερό : 2821029157 /  2821029156 /  2821029158

Πρόεδρος

Σταθερό : 2821029151 /  2821029152 /  2821029154

Επιμελητές

Σταθερό : 2821029150