ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  >>  Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813410713 /  2813410722 /  2813410711 /  2813410724

Fax : 2810282237