ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  >>  Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας  >>  Διεύθυνση Διοίκησης  >>  Τμήμα Προσωπικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Προσωπικού

Πλατεία Ελευθερίας 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηρακλειο [Δημος], Ηρακλειο, 71202

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2813400365

Fax : 2810342587

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2813400356 /  2813400357 /  2813400358 /  2813400360 /  2813400366 /  2813400368 /  2813400369

Fax : 2810342587