ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  >>  Ποινικό Τμήμα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ποινικό Τμήμα

Τμηματάρχης

Σταθερό : 2682361005