ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΗ ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

Τούμπανη 1, ΜΑΡΜΑΡΙ, Μαρμαρι, Ευβοια, 34013

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2224031486