ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Κάσου, Κορωπι, Αττικη, 19400

Γραμματεία

Σταθερό : 2106627431

Fax : 2106627431

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2106622506

Δες στον Χάρτη