ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ  >>  Δημοτική Επιχείρηση΄Υδρευσης& Αποχέτευσης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση΄Υδρευσης& Αποχέτευσης

ΑΓΙΑ, Αγια, Λαρισα, 40003

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2494024188

Fax : 2494024288

deva-agias@lar.forthnet.gr