ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΛΑΥΡΙΟ, Λαυρεωτικη, Αττικη, 19500

Γραμματεία

Σταθερό : 2292025238

Fax : 2292060132

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2292060131

Ειρηνοδίκες

Σταθερό : 2292028080