ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

ΚΩΣ, Κως, Δωδεκανησα, 85300

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2242022206

Fax : 2242023272