ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Γούναρη Δημητρίου 30, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26222

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2610327517

Fax : 2610343755

Πρόεδρος

Σταθερό : 2610322246

Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Σταθερό : 2610324808

Fax : 2610340203