ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΡΑΧΕΛΩΙΤΙΔΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Θεστιες, Αιτωλοακαρνανια, 30001

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2632091486

Fax : 2632091486