ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δικαστικό Μέγαρο, Καλαματα [Δημος], Μεσσηνια, 24100

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2721022791

Fax : 2721094136

Πρόεδρος

Σταθερό : 2721097534 /  2721022730