ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ρήγα Φεραίου 147, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26221

Γραμματεία

Σταθερό : 2610275762 /  2610220317

Fax : 2610278024

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Σταθερό : 2610275207

Πρόεδρος

Σταθερό : 2610221091 /  2610623947

dikefeteiopatron@endikeis.gr