ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, Κυπαρισσια, Μεσσηνια, 24500

Γραμματεία

Σταθερό : 2761022836

Fax : 2761022836

Πρόεδρος

Σταθερό : 2761022398

Fax : 2761022398

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: