ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πλατεία Πύρρου, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45110

Γραμματεία

Σταθερό : 2651088910

Πρόεδρος

Σταθερό : 2651088911

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν: