ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κεντρική Πλατεία Δωδώνης 1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45110

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2651088822 /  2651088817 /  2651026461

Fax : 2651025487 /  2651088817 /  2651026461

Πρόεδρος

Σταθερό : 2651026554