ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τρικούπη Χαρίλαου & Ιωσήφ Ρωγών, Αιτωλοακαρνανια, 30200

Γραμματεία

Σταθερό : 2631051280

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2631022820

Fax : 2631022820

Πρόεδρος

Σταθερό : 2631022598