ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Γραμματεία

Σταθερό : 2651088713

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2651088716

Πρόεδρος

Σταθερό : 2651078401

Επιμελητές

Σταθερό : 2651088735

Fax : 2651078828