ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο, Ιωαννινα [Δημος], Ιωαννινα, 45221

Γραμματεία

Σταθερό : 2651088737 /  2651088708

Fax : 2651088738

Προϊστάμενος Γραμματείας

Σταθερό : 2651088736

Πρόεδρος

Σταθερό : 2651088712 /  2651025698

Επιμελητές

Σταθερό : 2651088709

Fax : 2651088739