ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ, Αμυνταιο, Φλωρινα, 53200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2386022230

Fax : 2386022828