ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κόρινθος [Δήμος], Κορινθος [Δημος], Κορινθια, 20100

Γραμματεία

Σταθερό : 2741041001

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2741041091

Ειρηνοδίκες

Σταθερό : 2741041002 /  2741041114 /  2741041115