ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παλαμά Κωστή 1, Καβαλα [Δημος], Καβαλα, 56110

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας

Σταθερό : 2510222879

Fax : 2510834628

Πρόεδρος

Σταθερό : 2510834952